Skip to main content

Assessorament pel Fons de Promoció per a l’Avaluació de les polítiques públiques (Proava)

El Proava és el Fons de Promoció per a l’Avaluació de les polítiques públiques, un fons destinat a cofinançar propostes d’avaluació de polítiques públiques realitzades per part dels departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

El fons està liderat per l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques depenent de la Direcció General de Pressupostos del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. La seva tasca és la d’acompanyar els organismes en tot el procés d’avaluació des de la concepció de la proposta d’avaluació fins a la licitació i execució de les avaluacions per part d’organismes o empreses especialitzades en avaluació.

Ivàlua hi participa com a organisme especialitzat en avaluació de polítiques públiques, tot proporcionant assessorament sobre la viabilitat i enfocament de les propostes d’avaluació presentades.

El Proava ja compta amb dues edicions. La primera, impulsada l’any 2019, comptava amb una dotació de 180.000€ i va oferir cofinançament i assessorament a 11 propostes d’avaluació. La segona edició s’està impulsant durant l’any 2021.

Documents

Contribuir a la institucionalització i sistematització de l’avaluació dins del sector públic.
Incrementar la transparència de l’acció pública.
Facilitar informació rigorosa i objectiva per la presa de decisions.
Elaboració d’11 avaluacions de polítiques públiques l’any 2020.
Publicació de les avaluacions. Consulta-les aquí
Infografia Proava