Skip to main content

Consell Rector

President del Consell Rector d’Ivàlua i director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Presidenta delegada de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital de la Diputació de Barcelona
Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona
Directora general d’anàlisi econòmica
Coordinadora de Cooperació i Assistència Local de la Diputació de Barcelona
Director de Serveis de Suport a la Coordinació General
President del Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
Directora general de pressupostos
Professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra