Consell Rector

Xavier Cuadras Morató

President del Consell Rector

Carles Ruiz Novella

Diputat de la Diputació de Barcelona

Marta Curto Grau

Directora general d’anàlisi econòmica del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

Daniel Fernández González

Director de Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona

Lluís Franco Sala

President del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

Miquel Salvador Serna

Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra

Anna Tarrach i Colls

Directora general de pressupostos del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

Francesc Xavier Ballart

Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona