Skip to main content

Article en profunditat sobre l'avaluació del Fons extraordinari per a ajuts d’urgència social per a infants de 0-16 anys a Barcelona

Revista Barcelona Societat 23 | Coneixement i anàlisi social

L’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa, l’any 2015, una convocatòria d’ajuts d’urgència social per a infants en situació de pobresa, consistent en una subvenció de 100 € mensuals per a infant de 0 a 16 anys, concretada en una targeta moneder utilitzable per a despeses en alimentació, material escolar, higiene i roba. En aquest article descrivim les característiques d’aquest ajut i n’avaluem els resultats per a les convocatòries dels anys 2015 i 2016. Sobre la base d’un càlcul propi del llindar de pobresa de la ciutat de Barcelona basat en dades tributàries obtingudes per l’Ajuntament, estimem la cobertura de l’ajut sobre el conjunt d’infants en risc de pobresa i de pobresa severa, la reducció del nombre d’infants en risc de pobresa i la reducció de la bretxa de pobresa. Igualment, descrivim els atributs dels perceptors i analitzem la distribució territorial de l’ajut entre districtes i barris de la ciutat.

Article de Federico Todeschini i Jaume Blasco.

Article català

Revista Barcelona Societat 23