Skip to main content

Ivàlua publica dos articles a la “Revista de evaluación de programas y políticas públicas” de la UNED

Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, ha publicat recentment un article a la “Revista de evaluación de programas y políticas públicas” de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Departament d’Economia Aplicada i Estadística) de la Universitat Nacional d’Educació a Distància. L’article titulat “La perspectiva «qué funciona» en educación: algunas aplicaciones”, discuteix i desenvolupa l'aplicació de la perspectiva «què funciona» en l'àmbit de l'avaluació de polítiques i programes educatius. Aquest article presenta els antecedents més immediats d'aquesta perspectiva, en particular la tradició d'investigació sobre efectivitat escolar, després identifica el tipus d'evidència que la perspectiva «què funciona» estableix com a prova de l'efectivitat de les intervencions educatives i finalment, i partint d'aquest mateix criteri, es revisa l'evidència acumulada al voltant de la capacitat d'una selecció (no exhaustiva) d'actuacions educatives de reduir les desigualtats educatives.

D’altra banda, Jaume Blasco, David Casado, Jordi Sanz i Federico A. Todeschini, també analistes d’Ivàlua han publicat dins del mateix número, un article titulat “Evaluación del impacto de los programas pcpi del servicio de empleo de Catalunya”. Aquest article avalua l'impacte de dues variants del programa PQPI del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Aquests programes tenen un doble objectiu: d'una banda busquen possibilitar als participants una inserció sociolaboral satisfactòria, i per l'altra busquen ampliar les seves competències bàsiques per permetre'ls prosseguir els seus estudis. A partir d'una base de dades molt completa, combinant informació provinent dels registres del SOC i de la Seguretat Social, s’aplica la tècnica matching, per comparar participants en cada programa amb aturats no participants de característiques observables similars, i se segueix la seva evolució laboral i educativa durant 3 anys després d'acabat el programa. D'acord amb els resultats, cap de les dues polítiques actives d'ocupació analitzades té un impacte laboral significatiu en el mitjà termini, encara que sí tenen conseqüències negatives en el curt termini en forma d'efecte ' lock - in'. No obstant això, els dos programes tenen una efectivitat molt elevada per aconseguir un retorn a l'educació reglada, sigui en l'ESO o en Cicles Formatius de Grau Mitjà, però les taxes de graduació posterior són relativament baixes.

Podeu accedir al text complet de la publicació aquí.

FONT: Revista de evaluación de programas y políticas públicas/Journal of public programs and policy evaluation (REPPP).

[Español]