Skip to main content

Primer informe sobre Atenció Sociosanitària de la Central de Resultats

En una jornada organitzada el mes de juliol per l’Agència de Qualitat i Avaluació del Sistema Sanitari de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut, es va presentar el primer Informe sobre Atenció Sociosanitària a Catalunya, relatiu a l’any 2012. Al mateix acte es va presentar també l’Informe de l’àmbit hospitalari 2012.

L’Informe sobre Atenció Sociosanitària 2012 parteix d’una descripció del model d’atenció sociosanitària a Catalunya, per continuar amb una anàlisi dels recursos assistencials existents, la seva estructura i utilització, el grau de satisfacció dels usuaris i indicadors economicofinancers. Les dades es presenten de forma agregada i també centre per centre.

Els informes de la Central de Resultats, que s’engloba dins de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’AQuAS, van dirigits a ciutadans, professionals, gestors i òrgans de govern de les entitats proveïdores del sistema, amb la finalitat d’estimular la millora contínua de la qualitat dels serveis. Són també un instrument de transparència i retiment de comptes similar als emprats per altres països de l’OCDE. 

Més informació