Skip to main content

Introducció a l’avaluació dels equips gerencials de l’Ajuntament de Barcelona

A petició de l’Ajuntament de Barcelona, Ivàlua ha dissenyat un curs de formació a mida per als equips gerencials de diverses àrees de l’Ajuntament, el qual s’està impartint des de desembre de 2012. El curs es titula Conceptes bàsics i usos de l’avaluació de polítiques i programes i s’imparteix en sessions d’un matí, en les quals es fa una introducció sobre què és l’avaluació i per a què pot servir, i es presenten els diferents tipus d’avaluació. Dins d’aquests, s’introdueix l’avaluació d’impacte, fent referència als mètodes d’experimentació social que s’estan prioritzant actualment en l’entorn internacional. També es presenten casos pràctics d’avaluació amb diferents enfocaments i en sectors d’interès per les diferents àrees.

Les sessions impartides els mesos de desembre i gener s’han adreçat als equips directius de les gerències d’Economia, Empresa i Ocupació; Qualitat de Vida, Igualtat i Esports; Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, Prevenció, Seguretat i Mobilitat, i Recursos.