Skip to main content

Nou projecte de l’AIAQS en Avaluació d'estratègies d'atenció a la cronicitat

En el marc del nou Pla de salut de Catalunya (2011-2015), l'AIAQS ha rebut l'encàrrec del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC) del Departament de Salut d'avaluar els nous models organitzatius o experiències d'atenció a la cronicitat a Catalunya mitjançant el desenvolupament d'indicadors a partir d'un marc conceptual prèviament definit.  

El projecte té com a objectiu general  el d’avaluar nous models organitzatius o experiències d'atenció a la cronicitat que es desenvolupen a Catalunya mitjançant instruments de comparació de resultats (benchmarking) i l'avaluació de la qualitat assistencial, d'acord amb un marc conceptual prèviament definit i consta de tres fases. La primera desenvoluparà el marc conceptual, la segona treballarà en la definició i consens d'indicadors i la tercera se centrarà en l’avaluació de les estratègies. La data prevista d’acabament és el desembre de l’any vinent (2013).

Més informació

FONT: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)