Skip to main content

L’Agència Estatal d’Avaluació i Qualitat (AEVAL) ha publicat dos nous informes d’avaluació

L’Agència Estatal d’Avaluació i Qualitat ha publicat l’Informe d’Avaluació de la Qualitat del servei prestat per la Ventanilla Única para el Comercio Exterior de Canarias (VEXCAN) i l’Informe d’Avaluació de les traves administratives per a la creació d’empreses.

La primera avaluació tracta d'identificar en quina mesura VEXCAN ha contribuït a la millora dels resultats del comerç exterior de Canàries en termes de simplificació administrativa, agilització del trànsit duaner i lluita contra el frau fiscal. L’informe també valora el paper de VEXCAN com a instrument de col·laboració i coordinació interadministrativa, i pretén copsar la percepció dels grups d’interès i dels propis usuaris de VEXCAN sobre els eventuals beneficis de la iniciativa. L'àmbit temporal de l'avaluació és el període comprès entre l'1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2010.

La segona avaluació és la continuació i actualització de la realitzada l’any 2007 per AEVAL sobre els tràmits administratius per a la creació d’empreses. Més concretament, el nou estudi se centra en l’anàlisi dels efectes de diferents mesures aprovades pel Govern de l’estat des de l’any 2007 per a la reducció de les càrregues administratives en aquest tipus de tràmits. L’anàlisi es concentra especialment en les mesures derivades de la transposició de la Directiva de Serveis i estudia les diferències existents en l’àmbit de la regulació i dels procediments administratius en els diferents àmbits territorials, així com els seus efectes sobre la unitat de mercat.

FONT: AEVAL