Skip to main content

Disponibles on-line les ponències presentades a la 20ª Conferència anual de la Societat Quebequesa d’Avaluació

El 18 de novembre de 2011 es va celebrar a la ciutat de Quebec (Quebec, Canadà), la 20ª Conferència de la Société Québécoise d’Évaluation de Programmes, amb el títol L’Évaluation, quand il faut dépasser les programmes (L’Avaluació, quan cal anar més enllà dels programes).

Sota aquest enunciat, les ponències presentades es van centrar especialment en experiències d’avaluació multinivell o multiprograma, així com d’iniciatives puntuals o dutes a terme en un territori determinat, en el marc d’un programa més ampli, i dels reptes que impliquen aquest tipus d’actuacions per a l’enfocament, les fonts d’informació i els mètodes i tècniques d’avaluació.

Les ponències s’han posat recentment a disposició del públic al web de la SQEP.

Font: SQEP