Vés al contingut

Conferència de l’Associació Americana d’Avaluació: la importància dels valors en l’avaluació

Del 2 al 5 de novembre de 2011 se celebrarà a Anaheim (California, EUA) la conferència anual de l’Associació Americana d’Avaluació, amb el títol “Values and Valuing in Evaluation”. Sota aquest lema, i mitjançant diferents presentacions i debats, es pretén analitzar el repte d'identificar, gestionar i integrar la pluralitat de valors – i de propòsits i expectatives-  que aporten les diferents parts interessades (decisors polítics, responsables tècnics, beneficiaris, agències executores, entitats privades col·laboradores, altres administracions, ....) en qualsevol exercici d’avaluació.

La conferència està oberta a avaluadors de tot el món, i s’espera reunir aproximadament 2.500 participants amb perfils diversos: avaluadors professionals, acadèmics, estudiants, etc. Hi ha 40 línies temàtiques sobre aspectes diversos de l’avaluació –diferents enfocaments metodològics, gestió de l’avaluació, avaluació i TIC, polítiques d’impuls de l’avaluació, etc.-. 

Els dies immediatament anteriors a la celebració de la conferència hi ha una oferta molt àmplia de cursos i seminaris de formació.

Font: AEA

Més informació