Skip to main content

Nova revista electrònica “Avaluació per al bon govern”

El mes de maig Ivàlua ha iniciat l’edició de la revista electrònica Avaluació per al bon govern.

Aquesta nova publicació neix amb l’objectiu de facilitar als responsables de polítiques públiques i programes socials informació sobre aspectes diversos de l’avaluació: els seus enfocaments, els seus mètodes, les fonts d’informació disponibles per dur-la a terme, les iniciatives existents per impulsar-la a altres països, l’opinió d’avaluadors experts o la revisió i síntesi d’articles especialment influents, entre altres qüestions. 

A través de la divulgació d’informació sobre aquests i altres aspectes de l’avaluació, la revista vol contribuir al desenvolupament de la cultura de l’avaluació al sector públic i al tercer sector social, i a avançar vers la seva pràctica sistemàtica a Catalunya.

El primer número de la revista està dedicat a les polítiques actives d’ocupació i a la seva avaluació, a través d’una entrevista al professor Jochen Kluve, catedràtic d’economia laboral empírica a l’Escola d’Economia i Negocis de la Universitat Humboldt. El professor Kluve és també cap de l’oficina de Berlin de RWI, un centre de recerca científica i d’assessorament sobre polítiques públiques, i membre del consell assessor d’Ivàlua per a l’avaluació de polítiques actives d’ocupació des de 2009.