Skip to main content

Mòdul sobre avaluació de polítiques públiques al Mestratge en Gestió Pública Avançada de la Universitat de Barcelona

Ivàlua col·labora en la segona edició del Mestratge en Gestió Pública Avançada de la Universitat de Barcelona impartint l’assignatura Tècniques i Mètodes d’Avaluació Pública. L’assignatura, de caràcter obligatori, s’inclou en el primer mòdul del Mestratge, destinat a tractar temes relacionats amb els reptes de la gestió pública d’alt nivell. 

 

Es tracta d’un curs de caràcter professionalitzador, que té per finalitat formar personal altament especialitzat en tècniques de gestió i administració pública. L’objectiu de la col·laboració d’Ivàlua és contribuir a familiaritzar futurs gestors públics d’alt nivell amb els conceptes, mètodes i tècniques de l’avaluació de polítiques públiques, i fer-los conscients de la seva utilitat per a millorar l’efectivitat i eficiència dels programes que gestionin. 

 

En la seva línia de capacitació i promoció de la formació en avaluació de polítiques públiques Ivàlua col·labora amb altres universitats i institucions dedicades a la formació continuada en àmbits relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques, com ara l'Escola d’Administració Pública de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Instituto Navarro de Administración Pública, l’Agencia Estatal de Evaluación  de las Políticas Públicas (AEVAL), la Universidad Complutense de Madrid o el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.