Skip to main content

Conveni marc amb la Fundació “la Caixa” per promoure l’avaluació de programes socials

El 30 de desembre el president d’Ivàlua, Sr. Josep M. Vallès, i el director general de la Fundació “la Caixa”, Sr. Jaume Lanaspa, van signar un conveni marc de col·laboració per promoure l’avaluació de programes socials en el període 2011 – 2012. 

 

El conveni preveu la realització d’activitats d’avaluació, d’assessorament tècnic, de formació i de difusió, que es concretaran mitjançant plans de treball anuals en el període de vigència de l’acord. El pla de treball de 2011 inclou actuacions d’avaluació i d’assessorament tècnic relatives a programes finançats amb l’Obra Social de “la Caixa”. També es preveu, entre altres actuacions,  la participació de personal de la Fundació en l’edició 2011 del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques d’Ivàlua, i la participació docent d’Ivàlua en un curs de postgrau per gestors de programes socials organitzat per l’IDEC i per la Fundació. 

 

L’avaluació de programes socials finançats i/o executats per entitats privades i tercer sector és una pràctica molt estesa en països del nostre entorn. Aquest conveni vol constituir un primer pas per impulsar el seu desenvolupament a Catalunya.