Skip to main content

L’Associació Americana d’Avaluació aprova el document “An Evaluation Roadmap for a more effective Government”

El full de ruta, aprovat el mes de setembre de 2010 i difós posteriorment a través del portal de l’Associació, s’adreça al Govern Federal dels Estats d’Units d’Amèrica amb l’objectiu de reforçar-hi la pràctica de l’avaluació.

El document parteix de la premisa que “per determinar el mèrit, qualitat i utilitat de les intervencions [dels governs], es necessita informació creïble sobre què és el que el programa o política en qüestió ha aconseguit i a quin cost. Aquesta informació és crucial si els servidors públics volen assegurar que les intervencions escollides funcionen, que els diners dels contribuents s’estan emprant adequadament i que el govern és responsable davant la ciutadania de les intervencions i dels seus resultats”. 

Entre altres recomanacions, el full de ruta inclou el desenvolupament de plans d’avaluació plurianuals i el disseny de marcs d’avaluació apropiats a l’inici de nous programes i polítiques; la coordinació i comunicació adequada de les activitats d’avaluació entre diferents agències i programes; garantir la independència de l’avaluació i la utilització i el desenvolupament de metodologies adequades. El document subratlla també la necessitat de difondre els resultats de les avaluacions als responsables polítics, els gestors i el públic en general, i recomana l’establiment d’espais de comunicació on disposar d’informació sobre l’efectivitat dels programes per tal de compartir i garantir la utilitat dels resultats de les avaluacions. 

Clou el full de ruta un apartat de consideracions sobre possibles vies d’estructuració organitzativa de l’avaluació. Una alternativa és la creació de centres d’avaluació a cada agència executiva, amb caràcter estable i amb funcions de planificació, realització i/o encàrrec extern d’avaluacions. Una altra possibilitat és la creació de coordinadors de l’avaluació a cada agència,  partint d’un model organitzatiu més divers, on cada programa o unitat principals dins d’una agència podria tenir incorporada la funció d’avaluació. Una tercera alternativa seria la combinació d’ambdós models, comptant amb centres d’avaluació per grans programes o agrupacions de programes i mantenint al mateix temps una funció general de coordinació a nivell d’agència.