Skip to main content

L’Autoritat Catalana de la Competència difon la Metodologia per a avaluar l’impacte competitiu de les normes (AIC)

El passat 8 de març, l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha fet difusió de la publicació  Metodologia per a avaluar l’impacte competitiu de les normes (AIC). La trobareu disponible a <http://acco.gencat.cat/avaluacio-regulacio/index.html> i al portal de recursos per a l’avaluació. 

Segons el comunicat emès per l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) al respecte, aquesta metodologia s’aplica internament en l’elaboració dels seus informes de regulació, en els quals analitzen l’adequació als principis de la lliure competència de normes de qualsevol rang i estat de tramitació – informes ex ante o ex post-, que afectin al funcionament del mercat català, i actuacions de les administracions públiques catalanes. 

L’elaboració i difusió dels informes de regulació s’emmarca en la funció de promoció de la competència que té atribuïda l’ACCO, i pretenen contribuir a l’obtenció d’una regulació i d’una actuació administrativa més eficient des del punt de vista de la competència. 

Fins a la data, l’ACCO ha aplicat aquesta Metodologia en l’elaboració de 5 informes de regulació <http://acco.gencat.cat/avaluacio-regulacio/regulacio.html> relatius als àmbits del turisme, dels espectacles públics i les activitats recreatives, de les finances del sector públic de la Generalitat de Catalunya i dels col·legis professionals i les professions titulades.