Skip to main content

Nou impuls a l’avaluació de polítiques públiques a l’Administració del President Obama

L’Oficina de Gestió i Pressupost (OMB, Office of Management and Budget), adscrita a la Presidència dels Estats Units d’Amèrica, ha elaborat un Memorandum per impulsar l’ús de l’avaluació als departaments i agències executives del Govern Federal dels Estats Units.

El document, titulat Increased Emphasis on Program Evaluation ha estat enviat per Peter R. Orszag, director de l’OMB, als directors dels Departaments i Agències Executives del Govern Federal el passat 7 d’octubre. El document fa un breu balanç de la situació de l’avaluació al Govern i planteja diverses actuacions i estratègies per al seu impuls, que cerquen en tot moment la implicació d’aquells que l’han de portar a terme en última instància: els propis departaments i agències executives.

Un dels aspectes que es vol potenciar és la recollida i difusió pública on-line d’informació sobre avaluacions realitzades i en curs, especialment aquelles enfocades a donar comptes de l’impacte de les polítiques avaluades. Un altre, la creació de grups de treball que reuneixin funcionaris de departaments i agències executives amb l’objectiu de promoure l’avaluació als àmbits respectius. També, la incentivació de la realització voluntària, per part de departaments i agències executives, d’avaluacions de polítiques educatives, socials i d’àmbit econòmic, fent èmfasi en l’anàlisi dels impactes finals directament atribuïbles a la intervenció pública. Podeu trobar el document a http://www.ostp.gov/galleries/press_release_files/Final%20Signed%20OMB-OSTP%20Memo%20-%20ST%20Priorities.pdf