Skip to main content

Inici del Seminari sobre Avaluació Ex-ante

El 25 de novembre té lloc la primera edició del Seminari Avaluació Ex-ante: quina pot ser la millor solució?, organitzat per Ivàlua en el marc del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques iniciat el 2009.

Aquest Cicle es composa d’un total de 6 seminaris que conformen un itinerari formatiu de seguiment obligatori per a tots els participants. Aquest any se’n realitzen tres edicions en modalitat presencial, i hi participen 90 directius i responsables tècnics de les administracions autonòmica i local catalanes (49 participants provenen de diferents departaments i organismes de la Generalitat, i la resta de corporacions locals, incloent Diputacions i Ajuntaments).

El Seminari sobre Avaluació Ex-Ante serà impartit pel Sr. Fernando Hervàs, funcionari de la Comissió Europea, actualment destinat al Joint Research Center, un organisme de la CE que proveeix assessorament científic per a la formulació i el desenvolupament de polítiques públiques que impulsa la UE. El Seminari compta amb la presentació de casos pràctics per part de diversos especialistes de la CE.