Vés al contingut

Webinars

banner webinars

Ivàlua ofereix webinars, gratuïts i oberts a la participació per analitzar aspectes concrets de l’avaluació.
 

Sessió Desembre 2021
 

webinar 8 | Com i per què cal avaluar amb perspectiva de gènere?
 Presentació de la Guia Pràctica d’Ivàlua sobre avaluació i gènere


2-12-2021 | 12.30h


Avaluar amb perspectiva de gènere millora la qualitat de les avaluacions i contribueix a generar elements de coneixement per transformar les polítiques i programes de manera que donin resposta a les necessitats del conjunt de la ciutadania.

En el webinar l’analista d’Ivàlua i autora de la Guia Pràctica 18. La perspectiva de gènere en l’avaluació de polítiques públiques, Júlia De Quintana, explicarà com i per què cal avaluar amb perspectiva de gènere i els principals missatges clau. També hi haurà un debat amb la participació de persones expertes en la matèria.

 

Materials Complementaris Webinar 8


Sessions Juliol 2020
 

webinar 1 | Quin rol ha de desenvolupar l’avaluació en el context de la Covid-19? La importància de l’avaluació, ara més que mai
 

Realitzat | 1-7-2020 | 17h


El paper de l’avaluació és important ja que permet continuar coneixent si les polítiques implementades, ja siguin en relació a la pandèmia o no, responen a les necessitats, estan ben dissenyades o serveixen per millorar una situació determinada.

Presentador i moderador: Xavier Cuadras Morató, president Consell Rector d’Ivàlua

Ponent: Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua

Materials Complementaris Webinar 1

   

webinar 2 | Com dissenyar polítiques basades en l’evidència? El paper de les revisions sistemàtiques en el context actual
 

Realitzat | 15-7-2020 | 17h


Les revisions sistemàtiques de la literatura són un instrument útil per introduir l’evidència científica en el disseny d’intervencions socials que, també en el context de la Covid-19, contribueixen a implementar programes més útils i rigorosos. 

Ponent: Jordi Sanz, analista d’Ivàlua

Materials Complementaris Webinar 2
 

webinar 3 | Com millorar les polítiques de renda amb l’avaluació? Aprenentatges a partir d’intervencions a Catalunya


Realitzat | 22-7-2020 | 17h


L’actual crisi econòmica derivada de la pandèmia, com l’anterior, fa necessàries polítiques d’ajut per a les famílies que han patit una davallada dels seus ingressos. Repassem les lliçons apreses a partir de les intervencions avaluades per Ivàlua: programa pilot BMincome, Fons Social d’Ajuts a Infants 0-16, Renda Garantida de Ciutadania i Renda Mínima d’Inserció.

Ponent: Federico Todeschini, analista d’Ivàlua

Materials Complementaris Webinar 3

 

Sessions Tardor 2020

 

Webinar 4 | Com fer una bona teoria del canvi? El disseny de polítiques públiques en base a hipòtesis de treball

Realitzat | 6-10-2020 | 17h

Ponents: Marçal Farré i Jordi Sanz, analistes d’Ivàlua
Presentació: Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua
Conducció: Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement d’Ivàlua

El primer pas per formular polítiques avaluables és elaborar una teoria del canvi que descrigui el funcionament esperat de la intervenció i com aquesta ha d’aconseguir solucionar o mitigar la problemàtica social que motiva la seva existència.

Materials Complementaris Webinar 4

 

Webinar 5 | Com sistematitzar l’avaluació dins de l'administració? La institucionalització de l’avaluació a la Generalitat de Catalunya

Realitzat | 1-12-2020 | 17h

Ponent: Anna Tarrach, directora general de Pressupostos – Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda – Generalitat de Catalunya
Presentació: Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua
Conducció: Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement d’Ivàlua

La sistematització de l’avaluació a les administracions facilita que el sector públic prengui decisions basades en l’evidència i contribueix a construir una comunitat de l’avaluació a Catalunya. El webinar donarà a conèixer les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya per incorporar l’evidència a la presa de decisions.

Materials Complementaris Webinar 5

 

Webinar 6 | Com contribueix l’avaluació econòmica a la presa de decisions en l’actual crisi? La priorització de les polítiques per maximitzar el benestar de la societat

Realitzat | 3-11-2020 | 17h

Ponents:
Ramon Sabes-Figuera, analista d’Ivàlua
Jordi Baños. Cap de l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques. Direcció General de Pressupostos. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya
Presentació: Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua
Conducció: Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement d’Ivàlua

El context actual de greu crisis econòmica fa més necessari que mai un bon ús dels recursos públics per millorar el benestar de la ciutadania. El webinar explicarà a partir d’exemples com les avaluacions econòmiques contribueixen actualment a aquest objectiu.

Materials Complementaris Webinar 6

 

Webinar 7 | On trobar i consultar avaluacions útils? Presentació del nou Repositori d’avaluacions de Polítiques Públiques

Realitzat | 17-11-2020 | 17h

Ponents:
Miquel Salvador, professor titular i degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra
Andreu Orte, responsable d’Avaluació de Polítiques - Servei de Planificació i Avaluació - Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local - Diputació de Barcelona
Marçal Farré, analista d’Ivàlua
Presentació: Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua
Conducció: Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement d’Ivàlua

L’accés a avaluacions de polítiques és clau per incorporar nou coneixement en la presa de decisions. Presentem el Repositori d’avaluacions de polítiques públiques, una eina web impulsada per Ivàlua i la UPF, que recull de forma sistemàtica els resultats d’avaluacions de polítiques públiques dutes a terme a Catalunya.


Materials Complementaris Webinar 7

 

Els webinars, a l’excepció del primer, comptaran amb la presentació de Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua, i la conducció a càrrec de Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement d’Ivàlua.

Els webinars tindran una durada d’una hora i estaran oberts a la participació.

Tota la informació també a Twitter: @Ivalua_Cat | #WebinarsIvàlua