Vés al contingut

Revisió sistemàtica de literatura: Els efectes dels sistemes de tutoria intel·ligent sobre els aprenentatges

Els tutors intel·ligents, intelligent tutoring systems (ITS) en anglès, són entorns d’aprenentatge assistit per ordinador que ofereixen un comportament adaptatiu, que s’ajusta i respon a les característiques específiques de l’estudiant, com el seu ritme i necessitats. El disseny incorpora tècniques del camp de la Intel·ligència Artificial, i sol ser una tasca interdisciplinar que se situa en la intersecció entre la informàtica, la psicologia i l’educació.

Per a la realització de la revisió d’evidència s’ha seguit un protocol de cerca, identificant-se 444 documents, 29 dels quals han estat finalment inclosos a la síntesis. Aquests contenien un total de 32 estudis primaris i 6 meta-anàlisis que analitzen els efectes dels tutors intel·ligents en entorns d’estudi universitaris, de secundària no obligatòria i formació professional. Els estudis inclosos avaluen la implementació dels tutors intel·ligents de diferents maneres: com a principal mitjà d’instrucció, com un recurs integrat o de suport a la classe o com una eina per a la realització d’exercicis i deures de forma autònoma per part de l’estudiant.

Documents

Els tutors intel·ligents són menys efectius que el tutoratge humà individualitzat, però més efectius que la instrucció en grups grans i que l’ús de llibres de text i altres materials.
La majoria dels estudis avaluen intervencions de durada molt curta (hores, dies o setmanes). En un cas s’estudia la seva implementació al llarg d’un període de dos anys en 73 centres d’ensenyament secundari.
L’ús dels Tutors Intel·ligents hauria de ser una opció a tenir en consideració per part de centres educatius i universitats.
Es fa necessari un esforç per anar ajustant i millorant l’efectivitat de les intervencions, tenint en compte no només els aprenentatges dels estudiants sinó també altres objectius com podrien ser la seva satisfacció i continuïtat en els estudis.