Vés al contingut

QFE 17 - Són efectius els programes de lluita contra l’absentisme escolar?

L’objectiu d’aquest estudi és revisar allò que les avaluacions i metanàlisis més rigoroses ens diuen sobre l’impacte dels diferents programes i intervencions existents que pretenen prevenir i combatre l’absentisme escolar. Es tractarà, per tant, de recollir i revisar evidències que informin sobre l’efectivitat d’aquestes intervencions en el nivell d’absentisme de l’alumnat i en altres dimensions que hi estan relacionades, com la continuïtat en els estudis i el rendiment acadèmic. El focus de la revisió inclou tant els programes adreçats a prevenir l’absentisme com aquells pensats per a ser implementats quan la conducta absentista ja ha aparegut.

Interessarà veure si hi ha diferències en l’efectivitat d’aquest tipus d’intervencions segons algunes característiques; per exemple, en funció de si l’acció implica o no a les famílies, de quins agents hi intervenen (escola, serveis socials, etc.), de quins són els perfils professionals que hi estan involucrats, de quins components integren el programa, etc. També és rellevant recollir evidències que informin sobre les diferències en l’efectivitat d’aquestes intervencions en funció de l’etapa educativa i el perfil d’alumnat.

QFE 17