Vés al contingut

Què funciona per tal que l’evidència es faci servir en el disseny de polítiques públiques?

Una nova revisió sistemàtica d' EPPI - Centre a l 'Institute of Education ens dóna la resposta. Aquesta revisió sistemàtica aporta com a element innovador propostes concretes d’acció que incrementen la probabilitat d’incorporació de l’evidència científica en el dia a dia de l’elaboració d’una política pública. Més concretament, s’assenyala que intervencions senzilles i  ben definides tenen una probabilitat d’èxit major que aquelles amb un grau de complexitat elevat.

FONT: EPPI – Centre