Vés al contingut

Publicació del Sistema d’Indicadors d’Ensenyament

A partir de l'any 2015, el Sistema d'Indicadors d’Ensenyament es publica en línia de manera que es podran consultar per internet les gràfiques estàtiques que recullen la informació sobre els diferents indicadors.

El format electrònic permet una consulta de la informació estadística més àgil, alhora que facilita l'actualització de les dades.

El nou Sistema d'Indicadors s'organitza en els quatre blocs habituals:

  • Indicadors de context
  • Indicadors de recursos
  • Indicadors d’escolarització i processos
  • Indicadors de resultats 

Com en els darrers volums publicats, s'inclou el bloc amb els valors obtinguts en els indicadors europeus de referència, fixats per la Unió Europea per a l’any 2020.

Les dades de Catalunya que es publiquen han estat facilitades pel Departament d’Ensenyament, per l'Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), per la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement o bé són d'elaboració pròpia. Les dades d'Espanya i d'Europa s'han obtingut de la publicació Education at a glance de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) i de la base de dades de l'Oficina Estadística de la Unió Europea, EUROSTAT. D'altres indicadors provenen de l'EPA (Enquesta de Població Activa) i de l'INE (Institut Nacional d'Estadística).

Més informació>>

FONT: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu