dt., 04/10/2011 - 13:38

Proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d'educació secundària obligatòria. 2011-2012

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha anunciat la realització de les avaluacions de diagnòstic previstes en la normativa vigent i centrades en les competències bàsiques del currículum al final del cicle mitjà d’educació primària i del segon curs d’ESO. 

Més concretament, les proves s’aplicaran a l’alumnat de cinquè d’educació primària i a l’alumnat de tercer d’ESO entre el 17 i el 28 d’octubre i se centraran en la competència comunicativa lingüística i en la competència matemàtica. 

La finalitat de les proves és proporcionar informació als centres, junt amb altres indicadors, per tal que puguin analitzar, valorar i, si escau, reorientar la pràctica docent dels primers cursos de cada etapa educativa. La confecció de les proves i les pautes per a la seva administració i correcció corresponen al Departament d’Ensenyament. Els centres educatius n’assumeixen directament la seva administració, correcció i l’anàlisi dels resultats. 

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació