dj., 07/06/2012 - 14:49

Oberta la matrícula per als cursos de Formació en mètodes i tècniques d’anàlisi quantitatiu i qualitatiu d’ Ivàlua

Per segon any consecutiu Ivàlua organitza i imparteix dos cursos de formació que constitueixen el primer esglaó d’un itinerari formatiu orientat a desenvolupar capacitats d’anàlisi quantitativa i qualitativa per a l’avaluació de polítiques públiques. Aquest any s’hi afegeix com a novetat un tercer curs per ampliar coneixements en mètodes quantitatius aplicats a l’avaluació d’impacte, i també està previst impartir un seminari sobre avaluació econòmica a finals d’any.

Tots els cursos estan oberts a la participació de professionals de les administracions i del tercer sector, personal investigador de les universitats i professionals de la consultoria privada que vulguin perfeccionar els seus coneixements en la matèria.

El Curs de Formació sobre Mètodes Quantitatius per a l’Avaluació de Polítiques Públiques té per objectiu familiaritzar els participants amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. El curs inclou sessions pràctiques sobre l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic “R Commander” (R és un paquet estadístic de codi lliure i obert, que es pot descarregar gratuïtament a http://www.r-project.org). Se celebrarà els dies 2, 6, 9, 13, 16 ,20, 23 i 27 de juliol en sessions de de 3 hores i mitja, a la seu d’Ivàlua. 

El Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a l’Avaluació de Polítiques Públiques té per objectiu introduir els participants en els conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques, així com els seus límits i potencialitats per a l’avaluació. Se celebrarà els dies 16, 18, 23, 25 d'octubre i 8 de novembre de 2012 en sessions de 5 hores, a la seu d’Ivàlua.

Aquest any s’afegeix com a novetat un  tercer Curs de Formació en Mètodes Quantitatius aplicats a l’Avaluació d’Impacte de Polítiques Públiques. Aquest curs té per objectiu donar a conèixer els fonaments i conceptes bàsics de les principals tècniques que s’apliquen en l’avaluació d’impacte, practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el programari estadístic “R Commander” i analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques. El curs se celebrarà els dies 26 i 28 de juny, i 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de juliol en sessions de 4 hores i mitja a la seu d’Ivàlua.

Pel que fa al seminari sobre avaluació econòmica, està previst fer-ne difusió i obrir el període d’inscripció abans d’estiu, amb vistes a organitzar-ho a la tardor.

Més informació