Vés al contingut

Nou portal d’Informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

AQU Catalunya ha publicat el nou web d'informes d'avaluació de les titulacions, els centres i les universitats que l'Agència elabora en el marc dels diferents programes d'avaluació de la qualitat.

L'accés als informes de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, branca de coneixement o universitat, mentre que l'accés als informes dels centres i les universitats es pot dur a terme per nom o universitat.

La raó de ser del portal respon a una de les indicacions recollides als Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior ENQA 2015, en què es determina que cal publicar els informes complets dels experts, que han de ser clars i accessibles a la comunitat acadèmica, els col·laboradors externs i altres individus interessats.

Podeu consultar el nou portal d'informes d'AQU Catalunya al següent enllaç: http://estudis.aqu.cat/informes

FONT:  Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya