dc., 10/08/2016 - 15:37

Jornada “Les extraescolars a debat: quines i com generen oportunitats educatives?”

El proper 19 d’octubre se celebrarà en el marc del projecte Què Funciona en educació? impulsat per la Fundació Jaume Bofill i Ivàlua un debat sobre les activitats extraescolars.

A partir d’un recull d’evidències internacionals elaborat per la investigadora Sheila González ‘Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves?’, ens preguntarem, entre d'altres:

• Quin tipus d’activitats extraescolars i quines condicions s’han de donar per tal que reforcin els aprenentatges d’infants i joves: quina metodologia, quina intensitat, quina vinculació amb el currículum escolar, individuals o en grup, etc.?

• Quins són els aprenentatges en l’àmbit acadèmic i no acadèmic dels infants i joves que participen en les activitats extraescolars? Com podem generar més oportunitats educatives en els infants i joves a través d’aquestes activitats, especialment entre l’alumnat més desfavorit?

• Com garantir l’equitat en l’accés a les activitats extraescolars?

En l’acte, organitzat per la Fundació Jaume Bofill i Ivàlua, podrem conèixer exemples de programes d’activitats extraescolars de diferents països. Hi intervindran: Sheila González Motos, doctora en Ciències Polítiques i Transformació social, investigadora i professora al Dept. de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut Infància que presentarà la revisió d’evidències: Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves; Edgar Iglesias, doctor en Pedagogia, professor al Dept. de Pedagogia Aplicada de l’UAB i membre de l’equip educatiu de l’Associació Educativa Integral del Raval. Va ser Visiting Scholar a la Graduate School of Education de la Stanford University (EEUU) al 2015 realitzant una recerca sobre after-schools programs i 3 persones de la comunitat educativa amb diferents experiències en l’àmbit de les activitats extraescolars.

Més informació>>

FONT: Fundació Jaume Bofill