ds., 07/07/2018 - 13:35

Ivàlua presenta un informe sobre el Cens de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona

 

  • Ivàlua publica un informe sobre el Cens de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona impulsat el 2016 per les entitats socials que gestionen habitatges per atendre a persones i famílies en situació de risc d’exclusió social i residencial a la ciutat.
  • L’estudi centra els esforços en els recursos dels que aquestes entitats disposen tant en termes d’habitatge com pel que fa a recursos humans
  • També defineix el perfil dels usuaris que van fer ús d’aquest servei i analitza l’encaix entre l’oferta i la demanda de places en pisos d’inclusió
  • Finalment, estableix reptes o limitacions i conclusions per seguir avançant cap a un coneixement més complet dels recursos i els usuaris de les entitats de la XHIB.

Aquest estudi, elaborat pels analistes d'Ivàlua Marçal Farré Ribas i Anna Segura Lladó, s'enmarca en una avaluació més completa sobre el programa que ha de permetre obtenir un major coneixement sobre l’encaix actual entre aquesta problemàtica social i l’assignació que s’està fent dels recursos a nivell de ciutat i sobre les característiques de la problemàtica.Els resultats que se'n desprenguin han de servir per posar les bases per a una nova estratègia de col·laboració entre totes les entitats evitant duplicitats i aprofitant les sinergies positives que es puguin generar gràcies a aquest nou coneixement agregat i compartit.

Podeu consultar l'article dels autors de l'estudi a Social.cat.

 

Context

El 2010, l’existència d’un important nombre d’entitats socials que estaven gestionant habitatges per atendre a persones i famílies en situació de risc d’exclusió social i residencial va motivar la constitució de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona. Al 2016 es va impulsar un cens d’entitats membres de la XHIB, amb un focus especial en els recursos dedicats a habitatge d’inclusió de que aquestes entitats disposen. Ara Ivàlua presenta un informe amb informació que es deriva de l’explotació d’aquest cens.

 

Conclusions

La Xarxa d’Habitatge d’Inclusió de Barcelona composta per entitats molt diverses en antiguitat, mida, àmbit territorial, principal àmbit d’actuació, tipus de recurs residencial, composició de l’equip humà, tipus de suport socioeducatiu ofert, perfil dels usuaris atesos...

La constitució com a xarxa pot donar lloc a que els recursos s’utilitzin de manera més eficient

Un nombre important de places en pisos d’inclusió estan sent ocupades per a persones el problema principal de les quals és bàsicament la insuficiència de recursos econòmics. I per tant, en tindrien prou amb disposar d’un recurs residencial a un cost que poguessin assumir per deixar de ser usuàries dels pisos d’inclusió.

Es fa evident la necessitat de complementar els pisos d’inclusió amb altres serveis de suport residencial per poder oferir una sortida adequada als usuaris dels pisos d’inclusió que ja no necessiten suport socioeducatiu o supervisió dins de la llar, i així alliberar places per poder donar resposta a les necessitats actualment desateses. 

Existeix la possibilitat que hi hagi altres persones amb necessitat d’aquest servei que no estan sent detectades per les entitats.

 

Consulta l'informe

Web Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona