dl., 08/04/2013 - 14:32

Ensenyament presenta els resultats de l’avaluació de competències de 4rt d’ESO

El 21 de març, la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va presentar els resultats de l’avaluació de competències bàsiques dels alumnes de 4rt d’ESO que es van realitzar el passat mes de febrer.

Les puntuacions mitjanes obtingudes en les competències avaluades són 76,6 en el cas de llengua catalana; 76 en el cas de llengua castellana, 69,8 en el cas de llengua anglesa (com a primera llengua estrangera) i 68,3 en matemàtiques.  En paraules de la Consellera, aquests resultats –encara no publicats- evidencien una millora global amb relació als obtinguts el 2012. En concret, es va destacar l’increment de 62,9 a 70,8 en la puntuació de l’expressió escrita en català i de 64 a 68,3 en matemàtiques. També, una major convergència de resultats entre els centres públics i els privats, i entre nois i noies.

Tanmateix, malgrat les millores registrades es va constatar també que en matemàtiques i en anglès encara no s’arriba a la puntuació mitjana de 70 que es considera a efectes d’assoliment de la competència.

L’avaluació de l’educació secundària obligatòria s’ha realitzat per segon any consecutiu a un total de 60.198 alumnes de 4rt d’ESO de tots els centres catalans i avalua les competències en finalitzar l’etapa obligatòria en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera –anglès i francès- i matemàtiques.

Més informació