dv., 12/09/2014 - 11:57

El sistema universitari català, un motor d'ocupabilitat diferencial

El president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Josep Joan Moreso, acompanyat pel president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, Salvador Alemany, i el director de l'Agència, Martí Casadesús, han presentat els resultats del 5è estudi d'Inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes, que ha enquestat 17.337 graduats de les antigues titulacions de cicles (llicenciatures, diplomatures, etc.) i 1.426 titulats de doctorats.

La principal conclusió d'aquest estudi és que el sistema universitari català és un motor d'ocupabilitat diferencial perquè els estudis universitaris milloren la inserció laboral (taxa d'ocupació del 85% en el cas dels graduats en els antics cicles i 93% en els doctorats); redueixen el temps a trobar feina (en menys de 3 mesos el 77% dels graduats en antics cicles ja estaven ocupats); i garanteixen una millor retribució (la retribució mitjana dels graduats en antics cicles és de gairebé 1.900 euros bruts/mes, en el cas dels doctorats és superior). A més a més, el sistema universitari català aconsegueix millorar la valoració que fan els graduats de la formació rebuda, molt possiblement com a conseqüència de l'esforç que han fet les universitats per adaptar-se a l'Espai europeu d'educació superior, fent que més del 70% dels graduats i del 80% dels doctors diguin que repetirien els estudis si haguessin de començar de nou.

FONT:  Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)