Activitats

Banner

Les noves trobades professionals i de networking sobre la cultura de l’avaluació de polítiques públiques s’anomenen AvaluaVespres, una iniciativa d’Ivàlua en el marc de la Xarxa de professionals de l’avaluació per promoure l’intercanvi, el diàleg i el creixement dels professionals de l’avaluació.

AvaluaVespres va més enllà de la connexió entre demandants i ofertants d’avaluació: teixeixen ponts, connecten persones amb idees i valors similars i son generadors d’oportunitats..

Els AvaluaVespres posen l’avaluació al centre de les polítiques públiques mitjançant el diàleg ponderat, el debat apassionat i l’acció conjunta i resolutiva de professionals i administracions.

Els AvaluaVespres tenen com a gran actiu les persones participants i la diversitat d’universos dels quals provenen: administració pública, professionals independents, món acadèmic, entitats socials, consultores de sector públic, instituts públics. És precisament l’acció conjunta d’aquests col·lectius la que porta a la millora de l’estat de l’avaluació.

En definitiva, els AvaluaVespres son Xarxa, son debat, son promoció de la cultura de l’avaluació.

Vine als AvaluaVespres!

Equip Ivàlua als AvaluaVespres