Vés al contingut

AvaluaVespres | Govern i acadèmia: enfortint vincles entre les administracions públiques i els professionals de l’avaluació i la recerca

Banner Avalua Vespres

AvaluaVespres | Govern i acadèmia: enfortint vincles entre les administracions públiques i els professionals de l’avaluació i la recerca

En aquest AvaluaVespres, dialogarem sobre com apropar el món de la
recerca al de l’avaluació de les polítiques públiques.
20 octubre 2022 | 18:00

Activitat realitzada

La tercera edició dels AvaluaVespres va comptar amb la participació de Tom Sasse, Associate Director del think tank Institute for Government del Regne Unit, qui va exposar una sèrie de propostes d’enfortiment dels vincles entre el govern i el món acadèmic que funcionen en aquest país. La seva ponència va ser el punt de partida per reflexionar, debatre i prioritzar aquestes mateixes propostes dins del context català.  

 

Resum de la trobada 

El passat 20 d’octubre del 2022 va tenir lloc el tercer AvaluaVespres al Palau Requesens. La trobada, promoguda per Ivàlua en el marc de la Xarxa de professionals de l’avaluació i que va comptar amb la participació activa del Secretari General d’Economia i Hisenda de la Generalitat, va girar entorn l’enfortiment de vincles entre el govern i el món acadèmic, un pas que es considera clau per institucionalitzar la incorporació de l’evidència en la presa de decisions. Unes 50 persones provinents d’administracions públiques, món acadèmic, consultories d’avaluació, i professionals independents van participar a l’AvaluaVespres, debatent en el marc d’una dinàmica participativa, la idoneïtat de cada proposta i les potencials accions per implantar-la en l’ecosistema català.  

En la primera part de la trobada, Tom Sasse, Associate Director del think tank Institute for Government del Regne Unit, va fer un breu repàs de les barreres culturals i d’ajustament al cicle polític que dificulten la incorporació de l’evidència en la presa de decisions polítiques. La percepció general va ser que són barreres compartides: el món acadèmic i govern – tant al Regne Unit com a Catalunya - parlen ‘idiomes’ diferents; tenen objectius, incentius, estils, i tempos diferents, i  els models estàndards d’incorporació d’evidència, tant nítids i racionals, no s’ajusten massa a la realitat política.  

Imatge que conté taula

Descripció generada automàticament 

Part de la presentació del ponent de l’Institute for Government 

 

En la part principal de la intervenció, el ponent va presentar propostes que s’han treballat al Regne Unit sobre com enfortir els vincles entre el món acadèmic i el govern, propostes que enumerem aquí i que van ser la base de discussió en la dinàmica participativa: 

  • >Xarxes d’expertesa i institucions pont 

  • >Xarxes personals d’expertesa i programes d’intercanvi 

  • >Consells assessors 

  • >Agilització de processos administratius per accedir a l’evidència 

  • >Establiment de necessitats de recerca per part del govern 

  • >Impuls de recerca i centres d’evidència.  

  •  

Durant la dinàmica es va posar en valor l’impuls de programes tals com els Doctorats Industrials, que són un exemple molt potent de col·laboració entre el món acadèmic i el govern, així com la feina dels centres de recerca que tenim a Catalunya, que és d’una qualitat excel·lent. Al mateix temps, es va posar de manifest la necessitat de ser més proactius a l’hora d’impulsar propostes d’enxarxament, d’assessorament, agilització de processos administratius i establiment de necessitats de recerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera més específica, es va parlar de xarxes d’expertesa del tipus University Policy Engagement Network (UPEN) del Regne Unit i la necessitat de potenciar-les. Pel que fa als programes d’intercanvi, es va debatre la idea dels ‘Policy Fellowships que per exemple impulsa la Universitat de Cambridge i la seva idoneïtat en el context català. Així mateix, és va parlar sobre la necessitat de coordinar més i millor la gran quantitat de centres de recerca existents, que, si bé són molt bons, estan força atomitzats. Les persones assistents, sobretot del món acadèmic, van emfatitzar la necessitat de posar solució a la burocratització dels processos administratius per accedir a evidència i l’accés a dades, així com la necessitat d’impulsar una cultura científica d’avaluació i un acord de país per superar la visió curterminista de la política i poder establir una agenda de prioritats de recerca que pugui informar el cicle polític. Finalment, es va debatre sobre els consells assessors, i el rol potencialment important que poden tenir dins del govern. Com més estructurats, transparents i dotats de recursos estiguin, més feina es podrà fer.  

La jornada va acabar amb una priorització de propostes, en la qual les tres més votades van ésser l’impuls de xarxes d’expertesa, l’establiment d’una agenda de prioritats de recerca i l’agilització de processos administratius per accedir a l’evidència, i una reflexió final del ponent 

Com ja va sent habitual, la trobada es va tancar amb un espai per fer networking, que va servir a les persones assistents per continuar teixint xarxes i relacions de col·laboració. 

 

Què ens n'enduem? 

De la troba ens enduem tres grans idees: 

  • >La primera, que els elements que obstaculitzen una relació més fluïda entre acadèmia i govern són compartits entre Regne Unit i Catalunya. 

  • >La segona, que totes les propostes elaborades per l’Institute for Government al Regne Unit, per enfortir la relació entre ambdós, són aplicables al context català. De fet, algunes es troben en fase de desenvolupament, mentre d’altres són encara molt incipients. 

  • >I la tercera i més important, que hi ha molta predisposició, per part tant de l’administració pública com del món acadèmic, de treballar per a que aquest apropament es produeixi. 

 

Ens acomiadem i us esperem a la propera trobada, ja a l’any 2023, on continuarem els diàlegs entorn l’avaluació (més detalls ben aviat).  

 

Fins ben aviat! 

 

Activitat realitzada

 
Data i lloc

20 octubre 2022 | 18-20.30h

Palau Requesens
C/ Bisbe Cassador, 3 (Plaça Sant Just)
08002 Barcelona

 

Programa

18h | Benvinguda i presentació de la sessió

Marc Balaguer Puig, director executiu d’Ivàlua

 

18.15h | Presentació: com enfortir els vincles entre les administracions públiques i els
professionals de recerca i avaluació

Tom Sasse, associate director de l’Institute for Government, Regne Unit

 

18.35h | Dinàmica participativa

Carla Cordoncillo, analista d’Ivàlua.

 

19.50h | Tancament de la sessió

Xavier Cuadras Morató, president del Consell Rector d’Ivàlua

 

19.50-20.30h | Networking

Temps per compartir experiències i conèixer professionals de l’avaluació de la Xarxa

 

Tom Sasse

Tom Sasse és associate director de l’Institute for Government, un think tank del Regne Unit que té la missió d’incrementar l’efectivitat del govern britànic mitjançant la recerca i el debat sobre els temes candents. A l’Institute lidera projectes sobre polítiques públiques, i ha treballat en projectes relacionats amb la interacció entre
govern i món acadèmic, tals com el projecte Government, academia and policy making, la reforma del sector públic, etc., així com en d'altres sobre la transició cap a una política d’emissions zero o bé relacionats amb la COVID.

 

Palau Requesens

Aquest AvaluaVespres el celebrem a la sala Tinellet del Palau Requesens, un monument del segle XIII declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) que va ser l’edifici residencial més gran de la ciutat de Barcelona en època medieval. Des del 1917 és la seu de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. Un espai de gran bellesa arquitectònica per acollir un nova sessió d'Avaluavespres de la xarxa de Professionals de l'avaluació.

Palau Requesens
C/ Bisbe Cassador, 3 (Plaça Sant Just)
08002 Barcelona

 

Xarxa de Professionals de l’Avaluació

La Xarxa de Professionals de l'Avaluació és un espai de trobada entre les persones que es dediquen professionalment a l'avaluació o la recerca en polítiques  públiques a Catalunya i les persones responsables d'impulsar, encarregar i fer ús d'aquestes avaluacions.


Els AvaluaVespres són activitats presencials d’intercanvi entre persones professionals de l’avaluació per facilitar-los el networking, apropar-los recursos en avaluació i mostrar-los projectes d’avaluació d’interès.


Descarrega´t el programa.