Pasar al contenido principal

QFE 12 - Quin impacte tenen els programes d’orientació i assessorament en els alumnes?

Al llarg de les trajectòries educatives els alumnes es preparen constantment per superar els diferents reptes que es van trobant. Sovint necessiten algun tipus de suport, orientació o assessorament per poder fer front en millors condicions tant als reptes educatius com a les decisions que han de prendre sobre el seu futur. En aquesta revisió d’evidències ens preguntem fins a quin punt els programes d’orientació i assessorament esdevenen instruments que milloren la situació dels alumnes, en quins àmbits tenen impacte (sobre el rendiment educatiu, la situació personal o emocional, les relacions amb el grup d’iguals, la seguretat en un mateix, etc.), i quines són les característiques que haurien de tenir per ser el més efectius possible.

QFE 12