Skip to main content
Accedir al perfil

Laura González Caballero

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Gènere i interseccionalitat , Justícia i seguretat

Organització: Departament d'Interior- Àrea d'igualtat equitat i diversitat

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives

Àmbit professional: Administració Pública