Skip to main content

Assessorament a la cooperació per a promoure la cultura de l’avaluació

El mes d’octubre de 2020 l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) i Ivàlua signen un Conveni de col·laboració per a promoure la cultura de l’avaluació i l’ús de l’evidència en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament catalana. L’objectiu principal del conveni és que les avaluacions que es facin els propers anys en l’àmbit de la cooperació catalana aportin informació útil i rellevant per millorar les polítiques i programes de cooperació al desenvolupament i que l’evidència que generin s’incorpori de manera efectiva als processos de presa de decisions.  

Les actuacions previstes en el marc d’aquest es desplegaran entre 2020 i 2022 i s’estructuren en 4 eixos:

  • L’elaboració d’un Pla d’Avaluacions
  • La promoció d’avaluacions amb propòsit d’ús
  • Accions per a acostar l’evidència a la presa de decisions
  • Difusió de la cultura de l’avaluació i l’ús de l’evidència
Elaborar un Pla d’Avaluacions de la cooperació catalana 2021-2022.
Promoure avaluacions amb propòsit d’ús.
Acostar l’evidència a la presa de decisions.
Contribuir a difondre la cultura de l’avaluació.
S’ha elaborat el Pla d’Avaluacions de la cooperació al desenvolupament 2021-2022. Un document que recull les avaluacions que la DGCD i l’ACCD preveuen realitzar durant els anys 2021 i 2022 per tal d’informar els processos de presa de decisions, tant estratègics com operatius, en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya durant aquest període.
Infografia Plans Avaluacions Cooperació al desenvolupament