Skip to main content

Webinar 4 | Com fer una bona teoria del canvi? El disseny de polítiques públiques en base a hipòtesis de treball

El primer pas per formular polítiques avaluables és elaborar una teoria del canvi que descrigui el funcionament esperat de la intervenció i com aquesta ha d’aconseguir solucionar o mitigar la problemàtica social que motiva la seva existència.

 

Intervencions:

Ponents: Marçal Farré i Jordi Sanz, analistes d’Ivàlua

Presentació: Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua

Conducció: Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement d’Ivàlua

 

Veure el Webinar 4

 

Materials complementaris:

 

Context:

La Teoria del Canvi és una eina aplicable a qualsevol tipus d’intervenció que tingui per objectiu generar canvis en una realitat social. Normalment, l’elaboració de la Teoria del Canvi és el primer pas per avaluar una política, ja que permet fer explícites les principals hipòtesis i fonaments teòrics a partir dels quals s’espera que la política funcioni i en els que es fixa l’avaluació. 

 

Descripció:

El webinar explicarà què és la Teoria del Canvi, per què és útil i com es pot aplicar. Es farà èmfasi en com pot contribuir a facilitar l’anàlisi crític de les polítiques públiques, millorar les oportunitats d’avaluació i fomentar una cultura d’avaluació, basada en la idea que cal entendre les polítiques com a hipòtesis plausibles que han de ser contrastades.

 

Destinataris:

  • Per a les persones que treballen a les administracions i a les entitats del tercer sector que impulsen o es plantegen impulsar processos d’avaluació o estan interessats en l’avaluació 
  • Per a avaluadors que treballin a les administracions, centres de recerca, universitats o avaluadors independents 
  • Per a persones interessades en l’avaluació

 

Webinars Avaluar per millorar | Cicle de Seminaris d’Ivàlua: l’avaluació en el context de la Covid-19

 

Els webinars tindran una durada d’una hora i estaran oberts a la participació.

Tota la informació també a Twitter: @Ivalua_Cat | #WebinarsIvàlua

Cursos relacionats

  • Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Curs de Contractació pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Official Master’s Degree in Political Science | Universitat Autònoma de Barcelona