Skip to main content

Equip

President del Consell Rector d’Ivàlua i director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos
Tècnica Superior de Personal
Coordinadora d'Afers Generals
Tècnica Superior de Gestió Econòmica
Tècnic Superior Jurídic - Especialitzat en Contractació