Skip to main content

Aliances i col·laboracions

Un dels objectius d’Ivàlua és afavorir les condicions per ampliar una comunitat de l’avaluació i dinamitzar-la. Gràcies a la política d’aliances d’Ivàlua estem avançant en aquesta direcció i volem reconèixer la valuosa aportació que fan institucions, entitats i empreses que col·laboren amb nosaltres.

 

Institucions membres d’Ivàlua

Institucions que formen part del consorci d’Ivàlua que contribueixen a la seva existència com a institut dedicat a promoure la cultura de l’avaluació a Catalunya.

 • Generalitat de Catalunya
 • Diputació de Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya també formen part del Consell Rector d’Ivàlua les institucions següents:

 • Consell Interuniversitari de Catalunya
 • Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

 

Organitzacions que han encarregat avaluacions, assessoraments o altres serveis a Ivàlua

Institucions compromeses amb l’avaluació que n’han encarregat a Ivàlua o bé en realitzen dins de la seva organització amb el nostre suport.

 • Agència Catalana de la Joventut
 • Aigües de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament d’El Prat
 • Ajuntament de Terrassa              
 • Associació Obertament
 • Barcelona Activa
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Diputació de Barcelona
 • Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Federació de Salut Mental de Catalunya
 • Foment de Ciutat, SA
 • Fundació Acció Social i Infància
 • Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
 • Fundació Èxit
 • Fundació Jaume Bofill
 • Generalitat de Catalunya
 • Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
 • Servei d’Ocupació de Catalunya
 • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Universitat Oberta de Catalunya

 

Organitzacions que afavoreixen l’avaluació

Institucions que col·laboren amb Ivàlua facilitant la realització d’avaluacions o bé cedint dades necessàries per a la realització d’avaluacions d’interès públic.

 • Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS)
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 
 • Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya
 • Departament de Salut, Generalitat de Catalunya 
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 • Diputació de Barcelona
 • Institut d’Estadística de Catalunya
 • Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
 • Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 • Suara Serveis SCCL
 • Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona

 

Treballa amb Ivàlua


Comunitat Avaluacio