Skip to main content

Ivàlua forma en avaluació més de 200 professionals del sector públic durant el 2017

Una de les línies d’actuació d’Ivàlua és capacitar aquelles persones que tenen responsabilitats en l’àmbit de les polítiques públiques per tal que puguin incorporar l’avaluació com a peça clau del seu disseny i execució. Per a fer-ho, esdevé clau la col·laboració amb les diverses administracions públiques de Catalunya, conjuntament amb les quals es dissenyen formacions a mida que responen a les necessitats de cada institució en l’àmbit de l’avaluació.

Aquest 2017 hi ha hagut un increment notable d’aquest tipus de formacions. Mentre al 2016 es van dur a terme 5 cursos, el 2017 se’n van realitzar 8, en col·laboració amb diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament d’Olot. El nombre d’alumnes també ha augmentat de manera destacable, passant de 131 (2016) a 168 (2017).  Aquestes formacions busquen capacitar el personal que les gestiona per detectar necessitats i oportunitats d’avaluació, comprendre’n els procediments i interpretar-ne els resultats i fer ús de la informació que s’hi produeix per a una millor presa de decisions.

A aquestes 168 persones, cal sumar-hi aquelles que han assistit als cursos en tècniques quantitatives i qualitatives per a l’avaluació, i al curs d’avaluació econòmica, tres formacions que Ivàlua organitza anualment, i que estan obertes tant a personal de l’administració pública com d’entitats privades. Entre les 56 persones que han participat d’aquestes formacions l’any 2017, hi ha una presència majoritària de professionals del sector públic.