Skip to main content

Ivàlua Actualitat, el nou butlletí de notícies d’Ivàlua

Què és Ivàlua Actualitat i quin objectiu té?

Ivàlua Actualitat és el nou butlletí mensual d’Ivàlua, que té com a objectiu posar l’avaluació a l’abast de les persones interessades en aquesta matèria i amb això contribuir a promoure una comunitat de l’avaluació a Catalunya formada per persones de l’administració, del món acadèmic, del teixit social i del conjunt de la ciutadania

Què hi trobaràs?

Amb Ivàlua Actualitat, volem oferir una selecció de les notícies més rellevants en relació amb l’avaluació de polítiques públiques. En especial, volem donar a conèixer els resultats de les polítiques i programes avaluats tant a casa nostra com a altres entorns i de forma general, sensibilitzar sobre la importància de l’avaluació. Tenim el convenciment que no ens podem limitar només a generar evidència sinó que també cal que en fem una bona difusió, per tal que aquesta arribi a ser realment útil per al disseny de les polítiques públiques.

També volem donar a conèixer tot el que fem per promoure la cultura de l’avaluació a casa nostra: avaluacions, assessoraments a institucions interessades en avaluar, formació, jornades,  seminaris...

A més, sempre amb ells ulls oberts a allò que passa al nostre entorn, no volem deixar de fer-nos ressò d’aquelles notícies entorn a l’avaluació que tenen lloc a Catalunya i al món, i de recomanar lectures, eines o espais que creiem que ens poden inspirar a tots plegats per aconseguir fer de l’avaluació a casa nostra una pràctica consolidada i un element necessari per a l’eficàcia, l’eficiència, la transparència i també com a element de rendiment de comptes i per tant de democràcia.

Per què un nou butlletí?

El nou format i disseny del butlletí permet un millor accés als continguts i alhora una major interacció amb la ciutadania, alhora que potencia els diferents àmbits d’acció d’Ivàlua i les diferents vessants de l’avaluació.  

Què volem amb Ivàlua Actualitat?

Volem apropar-nos a més gent i fer partícips d’allò que fem al conjunt de persones que es dediquen i que estan interessades en l’avaluació i a totes aquelles que treballen per dissenyar i executar les polítiques públiques al nostre país.

Subscriu-t'hi!