Skip to main content

Nou Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya

El passat mes de gener es va presentar el  Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC) que  recull i difon en un únic espai els resultats de la recerca produïda a les universitats catalanes, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació. Adreçat a la comunitat científica local i internacional, així com també a empreses i organitzacions finançadores, el portal és d’accés obert i es basa en formats estàndard que faciliten la reutilització de les dades. El PRC ha estat creat per la Secretaria d’Universitats i Recerca i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), conjuntament amb les universitats catalanes.

Més informació>>

FONT: Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya