Skip to main content

Jornada “Les extraescolars a debat: quines i com generen oportunitats educatives?”

Encara està oberta la inscripció al debat sobre les activitats extraescolars que se celebrarà el proper  19 d’octubre en el marc del projecte Què Funciona en educació? impulsat per la Fundació Jaume Bofill i Ivàlua.

A partir d’un recull d’evidències internacionals elaborat per la investigadora Sheila González ‘Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves?’, ens preguntarem, entre d'altres:

• Quin tipus d’activitats extraescolars i quines condicions s’han de donar per tal que reforcin els aprenentatges d’infants i joves: quina metodologia, quina intensitat, quina vinculació amb el currículum escolar, individuals o en grup, etc.?

• Quins són els aprenentatges en l’àmbit acadèmic i no acadèmic dels infants i joves que participen en les activitats extraescolars? Com podem generar més oportunitats educatives en els infants i joves a través d’aquestes activitats, especialment entre l’alumnat més desfavorit?

• Com garantir l’equitat en l’accés a les activitats extraescolars?

Més informació i inscripcions a l’acte>>

FONT: Fundació Jaume Bofill