Skip to main content

Difusió de la cultura de l’avaluació

Ivàlua genera continguts sobre les evidències més rellevants de les avaluacions de Catalunya i altres entorns i sobre la seva activitat avaluadora.

  • Difonem els resultats de les avaluacions de polítiques públiques realitzades
  • Duem a terme revisions d’evidència en sectors i àmbits específics.
  • Generem materials de difusió sobre la cultura de l’avaluació i l’evidència generada.
  • Treballem en xarxa amb altres institucions que es dediquen a promoure la cultura de l’avaluació
     

Evidencia Politiques Publiques