Skip to main content

3ie: quina mostra és necessària per portar a terme un disseny experimental?

L’organització 3ie, especialitzada en  introduir l’evidència experimental en l’àrea de cooperació i desenvolupament, ha editat el seu primer manual sobre avaluació d’impacte. En aquest cas, s’intenta donar eines a avaluadors en actiu i per determinar quina és la mostra necessària per tal d’iniciar un disseny experimental. El manual inclou també un excel gratuït per poder realitzar els càlculs necessaris

FONT: International Initiative for Impact Evaluation