Skip to main content

Nova publicació d’Ivàlua dins el marc del “Què funciona en educació?”

El passat 25 de novembre es va celebrar la jornada  “Què funciona en educació? Agrupaments a l'aula i tutorització individual: serveixen per millorar els aprenentatges de l'alumnat?” organitzada per Ivàlua amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill i l’Obra Social “la Caixa”.

El professor Robert E. Slavin, director del Center for Research and Reform in Education de la Universitat Johns Hopkins (EUA), director de l’Institute for Effective Education de la Universitat de York (Regne Unit), i fundador del programa Success for All als Estats Units va pronunciar la conferència inaugural  que va anar seguida de les presentacions de Gerard Ferré, recercador de la Fundació Agnelli (Itàlia) i del Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives (Universitat de Barcelona) i Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua. Posteriorment, van tenir lloc dues sessions paral·leles sobre  agrupaments a les aules i programes de tutorització individual. Podeu consultar alguns materials d’aquesta jornada en aquest enllaç.

En el marc d’aquesta jornada es va presentar també el segon número de la col·lecció “Què funciona en educació” amb dues revisions d’avaluacions a càrrec de Miquel Àngel Alegre i Gerard Ferrer-Esteban.  La primera revisió tracta sobre si són efectius els programes de tutorització individual com a eina d’atenció a la diversitat i l’altra sobre quines estratègies d’agrupament responen a criteris d’efectivitat i d’equitat.

Aquesta publicació s’ocupa d’una banda, de tres modalitats diferents de programes de tutorització individual (PTI): les tutories de reforç, la mentoria educativa i les tutories entre iguals, i de l’altra, de les diferents aproximacions sobre com i segons quins criteris cal agrupar els estudiants.  Aquestes aproximacions tenen implicacions diverses en termes d’organització escolar i deriven en diferents resultats d’aprenentatge.  Us podeu descarregar la publicació en aquest enllaç.