Skip to main content

Compareixença de David Casado, analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania

David Casado, analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, compareix davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

  • Ordre del dia de Comissió de Benestar, Família i Immigració >>
  • Vídeo de la Compareixença