Skip to main content
Fri, 03/06/2015 - 13:22

El pressupost del Govern d’Obama proposa una ambiciosa agenda de polítiques basades en evidència

Els pressupostos del Govern Federal dels Estats Units per l’exercici 2016, donen un nou impuls a l’avaluació de polítiques i programes federals, posant èmfasi als enfocaments basats en l'evidència en tots els nivells de govern, creant capacitats en les seves àrees prioritàries.

L’estratègia d’avaluació i anàlisi reitera el compromís amb una pràctica constant d’avaluació que porti a la millora de programes, i que fomenti la cerca de noves fórmules d’intervenció més cost-efectives, a través de l’experimentació i l’avaluació.

FONT: Brookings