Skip to main content

El pressupost del Govern d’Obama proposa una ambiciosa agenda de polítiques basades en evidència

Els pressupostos del Govern Federal dels Estats Units per l’exercici 2016, donen un nou impuls a l’avaluació de polítiques i programes federals, posant èmfasi als enfocaments basats en l'evidència en tots els nivells de govern, creant capacitats en les seves àrees prioritàries.

L’estratègia d’avaluació i anàlisi reitera el compromís amb una pràctica constant d’avaluació que porti a la millora de programes, i que fomenti la cerca de noves fórmules d’intervenció més cost-efectives, a través de l’experimentació i l’avaluació.

FONT: Brookings