Skip to main content

Es posa en marxa el treball de camp de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del primer semestre de l'any 2015

L’ESCA té com a objectiu conèixer la percepció de la població catalana sobre la seva salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris.

El Departament de Salut posa en marxa el treball de camp de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) contínua que es durà a terme al llarg del primer semestre de l’any 2015, corresponent a la desena onada.

Entre els mesos de gener i juny s’entrevistarà una mostra de 2.418 persones a tot Catalunya, representativa de la població catalana. Un equip d’enquestadors de l’empresa IPSOS, acreditats amb una credencial del Departament de Salut, es desplaçaran als domicilis de les persones seleccionades per entrevistar-les.

La selecció de les persones que seran entrevistades es fa de manera aleatòria a partir del Registre de població oficial facilitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Les persones seleccionades reben una carta que les informa dels objectius de l’enquesta, del caràcter oficial i de la necessitat de la seva col·laboració.

La informació que es recull és molt valuosa ja que és facilitada directament per la població i és fonamental per establir les accions per millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de les persones.

El 061 CatSalut Respon atén les consultes que fan les persones seleccionades per respondre l’ESCA donant informació o aclarint dubtes, i identifica i comunica les possibles incidències que puguin sorgir.

L’ESCA és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent i comporta la garantia de confidencialitat de les dades, que es troben emparades pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya).

FONT: Sala de Premsa. Generalitat de Catalunya