Skip to main content

Revisió de les Open Access Guidelines for research results

El mes de desembre s’ha publicat la revisió de les Open Access Guidelines for research results,  del Consell Europeu d’Investigació (ERC- European Research Council). L’ERC que té com a missió principal el donar suport a l’excel·lència en la recerca en el camp de la ciència, promou el principi d’accés obert a la producció editorial de la investigació com a part fonamental també de la seva missió.

Podeu consultar el document de la revisió de les Guidelines en aquest enllaç: http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2014.pdf

Ara fa just un any que la Comissió Europea  va publicar també les «Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020» que desenvolupaven el concepte d’accés obert que s’inclou dins el seu programa Horizon 2020.

FONT: European Research Council