Skip to main content
Thu, 04/24/2014 - 19:07

Memòria d’activitats 2013

El passat 16 d’abril, el Consell Rector d’Ivàlua va aprovar la Memòria d’activitats 2013  de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu. Es tracta del cinquè balanç d’activitats que presenta Ivàua des que es va posar en funcionament l’any 2008.

El text inclou  també una síntesi de les principals actuacions dutes a terme per l’Institut en aquest període, en les línies d’avaluació, formació i documentació, promoció, i avaluació de l’avaluació.

[Español]